banner vesti

Bezkontaktno merenje nivoa i protoka – ekskluzivan proizvod na našem tržištu

Endress Hauser je tokom 2016. godine izbacio na tržište potpuno nov, ekskluzivan proizvod za bezkontaktno merenje nivoa i protoka pomoću bluetooth konekcije. Dizajniranjem ovakvog uredjaja EH se ponovo izdvaja u odnosu na konkurenciju.

Opširnije...

Meris dobio priznanje Endress Hauser-a za 20 godina uspešne saradnje

Opširnije...

U Vrbasu radi 7 Flygt pumpi

U radnoj jedinici “Vodovod i kanalizacija” u okviru JKP “Standard” Vrbas, pušteno je u rad sedam pumpi najnovijeg tipa za fekalne crpne stanice, švedskog proizvođača Flygt specijalne namene za teže radne uslove, odnosno, kanalizaciju prljave vode.

Opširnije...

Kontrolno telo - KT

MERIS d.o.o. je od januara 2015. godine akreditovan od strane ATS po ISO/IEC 17020:2012 za prvo kontrolisanje, vanredno kontrolisanje i redovno kontrolisanje magnetno induktivnih merila protekle zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja opsega protoka tečnosti od 3,6 m3/h do 36 m3/h, nazivnih prečnika do DN80. Ovom akreditacijom MERIS je postao Kontrolno telo (KT).

Opširnije...

Meris isporučio 10 pumpi za zaštitu od poplava

Deset pumpi za zaštitu od poplava engleskog proizvođača Godwin (posluje u sastavu Xylem-a) isporučeno je krajem decembra 2015. godine Republičkoj direkciji robnih rezervi.

Opširnije...

Meris postao autorizovani servis provajder za Endress+Hauser proizvode

MERIS nudi svojim kupcima nove usluge na našem tržištu – kompletan servis prema svetskim standardima!

Opširnije...

MERIS nagrađen za društveno odgovorno poslovanje

 MG 0061

MERIS je dobitnik nagrade za korporativno volontiranje u 2014. godini. Nagrade su dodeljene 16. decembra ove godine kompanijama koje su pomogle zajednici posle poplava.

Opširnije...

MERIS donirao pumpe za područja ugrožena poplavama

Kompanija MERIS realizovala je donaciju tri drenažne pumpe švedskog proizvođača Flygt, Xylem brand, u vrednosti od 7.000 EUR.

Opširnije...

MERIS nudi usluge servisa i u Crnoj Gori

Generalni direktor MERIS-a Zoran Dželatović potpisao je, sredinom novembra, ugovor o servisiranju sa direktorom firme Aqua Service, Belom Pozojevićem.

Opširnije...

MERIS organizovao posetu postrojenju za tretman otpadnih voda u Mađarskoj

Tokom posete koju je organizovala firma MERIS 22. marta ove godine više od trideset projektanata iz Srbije imalo je priliku da obiđe postrojenje za tretman otpadnih voda koje radi po ICEAS tehnologiji u gradu Mako, blizu Segedina (Mađarska).

Opširnije...

Poseta kupaca Flygt-u i Švedskoj

Kompanija MERIS organizovala je početkom septembra studijsku posetu centrali i fabrici svog principala u Švedskoj, ITT Flygt-u, sada Flygt, Xylem brendu.

Opširnije...

Mladi inženjeri startovali u MERISU

U skladu sa svojim razvojnim ciljevima i politikom zapošljavanja, MERIS je zaposlio početkom godine mlade, perspektivne inženjere, tri pripravnika.

Opširnije...

Timber by EMSIEN-3 LTD